KORISNI LINKOVI:

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/2013)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 73/2017)

UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (NN 50/17)

Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljenja miješanog i komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

M. Središće

http://wp.mursko-sredisce.hr/

Sv. Martin na Muri

http://svetimartin.hr/

Vratišinec

http://www.vratisinec.hr/

Selnica

http://www.selnica.hr/