Adresa reciklažnog dvorišta:
Martinska 151A
40315 Mursko Središće