Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće

od 01.01.2019. do 31.12.2019.

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 2., 16. i 30. 8. 11. 15. i 29.
VELJAČA 13. i 27. 5. 8. 12. i 26.
OŽUJAK 13. i 27. 5. 8. 12. i 26.
TRAVANJ 10. i 24. 2. 5. 9. i 23.
SVIBANJ 8. i 22. 14. 17. 7. i 21.
LIPANJ 5. i 19. 11. 14. 4. i 18.
SRPANJ 3., 17. i 31. 9. 12. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 14. i 28. 6. 9. 13. i 27.
RUJAN 11. i 25. 3. 6. 10. i 24.
LISTOPAD 9. i 23. 1. 4. 9. i 22.
STUDENI 6. i 20. 12. 15. 5. i 19.
PROSINAC 4. i 18. 10. 13. 3., 17. i 31.

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr


Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće za naselje Hlapičina

od 01.01.2019. do 31.12.2019.

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 2., 16. i 30. 8. 11. 15. i 29.
VELJAČA 11. i 25. 4. 7. 12. i 26.
OŽUJAK 11. i 25. 4. 7. 12. i 26.
TRAVANJ 8. i 26. (zamj.) 1. 4. 9. i 23.
SVIBANJ 6. i 20. 13. 16. 7. i 21.
LIPANJ 3. i 17. 10. 13. 4. i 18.
SRPANJ 1., 15. i 29. 8. 11. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 12. i 26. 2. (zamj.) 8. 13. i 27.
RUJAN 9. i 23. 2. i 30. 5. 10. i 24.
LISTOPAD 7. i 21. - 3. 9. i 22.
STUDENI 4. i 18. 11. 14. 5. i 19.
PROSINAC 2., 16. i 30. 9. 12. 3., 17. i 31.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Hlapičina – kod trgovine METSS-a

28.03.2019. 07.15 – 08.45
18.07.2019. 07.15 – 08.45
21.11.2019. 07.15 – 08.45

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr


Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće za naselja Peklenica, Štrukovec i Križovec

od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ KRIŽ/ŠTRUK- 4, 15 i 29
PEKL – 14 i 28
8. 11. 15. i 29.
VELJAČA 12. i 26. 6. 9. 12. i 26.
OŽUJAK 12. i 26. 6. 9. 12. i 26.
TRAVANJ 9. i 23. 3. 6. 9. i 23.
SVIBANJ 7. i 21. 15. 18. 7. i 21.
LIPANJ 4. i 18. 12. 15. 4. i 18.
SRPANJ 2., 16. i 30. 10. 13. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 13. i 27. 7. 10. 13. i 27.
RUJAN 10. i 24. 4. 7. 10. i 24.
LISTOPAD 11. (zamj.) i 22. 2. 5. 9. i 22.
STUDENI 5. i 19. 13. 16. 5. i 19.
PROSINAC 3., 17. i 31. 11. 14. 3., 17. i 31.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Štrukovec – kod trgovine METSS-a Križovec kod trgovine METSS-a Peklenica – kod Društvenog doma
28.03.2019. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
18.07.2019. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
21.11.2019. 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

Kalendar odvoza otpada u općini Selnica

od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 3., 17. i 31. 26. 25. 15. i 29.
VELJAČA 14. i 28. 21. 22. 12. i 26.
OŽUJAK 14. i 28. 21. 22. 12. i 26.
TRAVANJ 11. i 25. 18. 19. 9. i 23.
SVIBANJ 9. i 23. 30. 31. 7. i 21.
LIPANJ 6. i 21. (zamj.) 27. 28. 4. i 18.
SRPANJ 4. i 18. 25. 26. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 1., 16. (zamj.) i 29. 22. 23. 13. i 27.
RUJAN 12. i 26. 19. 20. 10. i 24.
LISTOPAD 10. i 24. 17. 18. 9. i 22.
STUDENI 7. i 21. 28. 29. 5. i 19.
PROSINAC 5. i 19. 23. 24. 3., 17. i 31.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  Merhatovec

kod kapelice

Zebanec selo

kod nogomet.igrališta

Bukovec

kod stare škole

Selnica

kod METSS-a

27.03.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
17.07.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
20.11.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).  

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

 

 

Kalendar odvoza otpada u općini Vratišinec

od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 3., 17. i 31. 7. 10. 15. i 29.
VELJAČA 14. i 28. 6. 9. 12. i 26.
OŽUJAK 14. i 28. 6. 9. 12. i 26.
TRAVANJ 11. i 25. 3. 6. 9. i 23.
SVIBANJ 9. i 23. 15. 18. 7. i 21.
LIPANJ 6. i 21. (zamj.) 12. 15. 4. i 18.
SRPANJ 4. i 18. 10. 13. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 1., 16. (zamj.) i 29. 7. 10. 13. i 27.
RUJAN 12. i 26. 4. 7. 10. i 24.
LISTOPAD 10. i 24. 2. 5. 9. i 22.
STUDENI 7. i 21. 13. 16. 5. i 19.
PROSINAC 5. i 19. 11. 14. 3., 17. i 31.

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  G.Kraljevec

Kod vatrog. doma

Vratišinec

Kod vatrog. doma

26.03.2019. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
16.07.2019. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
19.11.2019. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), listopad (X).

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

 

Kalendar odvoza otpada u općini Sveti Martin na Muri

od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

ODVOZ KANTI MKO PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK ODVOZ BIOOTPAD BKO (DVOTJEDNI ODVOZ)
SIJEČANJ 14. i 28. 7. 10. 15. i 29.
VELJAČA 11. i 25. 4. 7. 12. i 26.
OŽUJAK 11. i 25. 4. 7. 12. i 26.
TRAVANJ 8. i 26. (zamj.) 1. 4. 9. i 23.
SVIBANJ 6. i 20. 13. 16. 7. i 21.
LIPANJ 3. i 17. 10. 13. 4. i 18.
SRPANJ 1., 15. i 29. 8. 11. 2., 16. i 30.
KOLOVOZ 12. i 26. 2. (zamj.). 8. 13. i 27.
RUJAN 9. i 23. 2. i 30. 5. 10. i 24.
LISTOPAD 7. i 21. - 3. 9. i 22.
STUDENI 4. i 18. 11. 14. 5. i 19.
PROSINAC 2., 16. i 30. 9. 12. 3., 17. i 31.

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  G. Koncovčak preko kuč.br. 17 Topl.Sv.Martin kod table EU fondovi Jurovec kod trgovine KITRO Lapšina kod vatrogasnog doma
25.03.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
15.07.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
18.11.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

 

  Žabnik kod parkirališta groblja Sv.Martin/Muri Preko Crkve
26.03.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30
16.07.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30
19.11.2019. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30

 
  Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).

   Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad. U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad treba odložiti samo ostatke iz kućanstva (ostatke voća i povrća, taloga kave, ljuske jajeta, vrećica za čaj, papirnatih maramica), ostatke iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

 Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: utorkom od 8-14 sati, četvrtkom od 12-18 sati  i subotom od 9-12 sati.

Zatvoreno od 23.12.2019. do 09.01.2020. godine.

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr