Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće za naselje Peklenica

od 01.07.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 2., 16. i 30. 10. 13.
KOLOVOZ 13. i 27. 7. 10.
RUJAN 10. i 24. 4. 7.
LISTOPAD 12. i 22. 2. 5.
STUDENI 5. i 19. 13. 16.
PROSINAC 3., 17. i 31. 11. 14.
SIJEČANJ 2019 14. i 28. 8. 11.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Hlapičina – kod trgovine
METSS-a
Štrukovec – kod
trgovine METSS-a
Križovec kod trgovine
METSS-a
Peklenica – kod
Društvenog doma
20.07.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII), i listopad (X) .

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

 

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4,  11,  18,  25
KOLOVOZ 1,  8,  14,  22,  29
RUJAN 5,  12,  19,  26
LISTOPAD 3,  10,  17,  24,  31
STUDENI 7,  14,  21,  28
PROSINAC 5,  12,  19,  27
SIJEČANJ 2019. 2,  9,  16,  23,  30

 

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO)  zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće za naselja Mursko Središće i Hlapičina

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 4. i 18. 10. 13.
KOLOVOZ 1. 17. i 29. 7. 10.
RUJAN 12. i 26. 4 7.
LISTOPAD 10. i 24. 2. 5.
STUDENI 7. i 21. 13. 16.
PROSINAC 5. i 19. 11. 14.
SIJEČANJ 2019. 2., 16. i 30. 8. 11.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Hlapičina – kod trgovine
METSS-a
Štrukovec – kod
trgovine METSS-a
Križovec kod trgovine
METSS-a
Peklenica – kod
Društvenog doma
20.07.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4, 11, 18, 25
KOLOVOZ 1, 8, 14, 22, 29
RUJAN 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 10, 17, 24, 31
STUDENI 7, 14, 21, 28
PROSINAC 5, 12, 19, 27
SIJEČANJ 2019. 2, 9, 16, 23, 30

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO) zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

Kalendar odvoza otpada u gradu Mursko Središće za naselja Štrukovec i Križovec

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 3., 17.  i 21. 10. 13.
KOLOVOZ 14. i 28. 7. 10.
RUJAN 11. i 25. 4. 7.
LISTOPAD 9. i 23. 2. 5.
STUDENI 6. i 20. 13. 16.
PROSINAC 4. i 18. 11. 14.
SIJEČANJ 2019. 4., 15. i 29. 8. 11.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Hlapičina – kod trgovine
METSS-a
Štrukovec – kod
trgovine METSS-a
Križovec kod trgovine
METSS-a
Peklenica – kod
Društvenog doma
20.07.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
23.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4, 11, 18, 25
KOLOVOZ 1, 8, 14, 22, 29
RUJAN 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 10, 17, 24, 31
STUDENI 7, 14, 21, 28
PROSINAC 5, 12, 19, 27
SIJEČANJ 2019. 2, 9, 16, 23, 30

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO) zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

Kalendar odvoza otpada u općini Podturen

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 3., 17. i 31. 11. 14.
KOLOVOZ 14. i 28. 8. 11.
RUJAN 11. i 25. 5. 8.
LISTOPAD 9. i 23. 3. 6.
STUDENI 6. i 20. 14. 17.
PROSINAC 4. i 18. 12. 15.
SIJEČANJ 2019. 4., 15. i 29. 9. 12.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Novakovec kod kafića Luna Podturen –parkiralište općine Sivica – Celine kod vatrogasnog doma Miklavec kod društvenog doma
16.07.2018. 7.15-8.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00
19.11.2018. 7.15-8.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Kalendar odvoza otpada u općini Selnica

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI METAL I TETRAPAK PAPIR I PLASTIKA
SRPANJ 5. i 19. 25. 26.
KOLOVOZ 2., 16. i 30. 24. 25.
RUJAN 13. i 27 20. 21.
LISTOPAD 11. i 25. 29. 30.
STUDENI 8. i 22. 29. 30.
PROSINAC 6. i 20. 27. 28.
SIJEČANJ 2019. 3., 17. i 31. 25. 26.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Merhatovec-Plešivica kod kapelice Merhatovec Zebanec selo-D.Zebanec-G.Zebanec kod NK ZEBANEC Bukovec-Praporčan-Zaveščak kod stare škole Bukovec Selnica-D.Koncovčak iza trgovine METSS-a
u Selnici
17.07.2018. 7.15-8.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00
20.11.2018. 7.15-8.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4, 11, 18, 25
KOLOVOZ 1, 8, 14, 22, 29
RUJAN 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 10, 17, 24, 31
STUDENI 7, 14, 21, 28
PROSINAC 5, 12, 19, 27
SIJEČANJ 2019. 2, 9, 16, 23, 30

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO) zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

Kalendar odvoza otpada u općini Vratišinec

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 5. i 19. 9. 12.
KOLOVOZ 2., 16. i 30. 6. 9.
RUJAN 13. i 27. 3. 6.
LISTOPAD 11. i 25. 1. 4.
STUDENI 8. i 22. 12. 15.
PROSINAC 6. i 20. 10. 13.
SIJEČANJ 2019. 3., 17. i 31. 7. 10.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

G.Kraljevec ispred DVD-a Vratišinec u dvorištu DVD-a
19.07.2018. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
22.11.2018. 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4, 11, 18, 25
KOLOVOZ 1, 8, 14, 22, 29
RUJAN 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 10, 17, 24, 31
STUDENI 7, 14, 21, 28
PROSINAC 5, 12, 19, 27
SIJEČANJ 2019. 2, 9, 16, 23, 30

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO) zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

Kalendar odvoza otpada u općini Sveti Martin na Muri

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

ODVOZ KANTI PAPIR I PLASTIKA METAL I TETRAPAK
SRPANJ 2., 16. i 30. 9. 12.
KOLOVOZ 13. i 27. 6. 9.
RUJAN 10. i 24. 3. 6.
LISTOPAD 12. i 22. 1. 4.
STUDENI 5. i 19. 12. 15.
PROSINAC 3., 17. i 31. 10. 13.
SIJEČANJ 2019. 14. i 28. 7. 10.

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

G.Koncovčak-Grkaveščak-Kapelščak preko kbr.17 u G.Koncovčaku Toplice Sv.Martin-Jurovčak-Gradiščak preko gostione Jastreb Jurovec-Brezovec kod trgovine KITRO u Jurovcu Lapšina-Bukovje-Čestijanec kod DVD Lapšina
18.07.2018. 07.15 – 08.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00
21.11.2018. 07.15 – 08.45 9.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00

Žabnik-Marof-Vrhovljan kod trafostanice na groblju Sveti Martin na Muri kod DVD Sv.Martin
19.07.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30
22.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti:

Sukladno Zakonu krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 7,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Raspored odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO za razdoblje

01.07.2018 -31.01.2019.

MJESEC ODVOZ VREĆA
SRPANJ 4, 11, 18, 25
KOLOVOZ 1, 8, 14, 22, 29
RUJAN 5, 12, 19, 26
LISTOPAD 3, 10, 17, 24, 31
STUDENI 7, 14, 21, 28
PROSINAC 5, 12, 19, 27
SIJEČANJ 2019. 2, 9, 16, 23, 30

NAPOMENA:
Vreće za biootpad (BKO) zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO. Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu). Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.