MURS-EKOM d.o.o.
za komunalne usluge i trgovinu

Frankopanska 8,
40 315 Mursko Središće,
Hrvatska (Croatia)

KONTAKT:
Tel: +385 40 543 314
Web stranica : www. murs-ekom.hr
E-mail: murs-ekom@ck.t-com.hr
Djelatnost tvrtke: komunalna djelatnost
OIB:34333795582
Član uprave: Christian Črešnjovec ing.

Dizajn: TU SHOP
Grafika: Emina Zorčec, Pixabay,
Izvor fotografija: Pixabay,