A

Jučer 6. kolovoza održana je vatrogasna vježba MURS EKOM 2015. U vježbi su sudjelovali DVD Mursko Središće s 2 navalna vozila (6+2 vatrogasaca), JVP Čakovec s jednim navalnim vozilom (4 vatrogasaca) i 3 djelatnika Murs Ekoma.

Vježba je održana u reciklažnom dvorištu Murs Ekoma s početkom u 17,20 sati, a cilj joj je bio gašenje požara i spašavanje unesrećene osobe na objektu.

Evo opisa vježbe:

U reciklažnom dvorištu, u skladištu opasnog otpada došlo je do zapaljenja tekstilnog otpada i drugog otpada koji se nalazi u skladištu. Tom prilikom došlo je do uključivanja vatrodojave koja je preusmjerena na centralu JVP Čakovec. Dežurni zaprima dojavu, te putem SMS poruke obavještava DVD Mursko Središće o požaru i istovremeno šalje navalno vozilo sa zaposlenicima JVP Čakovec na mjesto požara. Operativno-dežurni potom kontaktira odgovornu osobu firme Murs Ekom, gosp. Zadravec Juraja te od njega traži više informacija. Gosp. Zadravec potvrđuje da je došlo do požara, i da je jedna osoba ostala u skladištu. Prilikom dojave, dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće izlazi sa 2 navalna vozila. Dolaskom na mjesto, zapovjednik vrši izviđanje situacije i zapovjeda da se započne gašenje sa unutarnjom i vanjskom navalom. Navalna i vodna grupa se oprema aparatima za zaštitu dišnih organa zbog opasnih tvari koje bi mogli udisati prilikom gašenja. Drugo navalno vozilo DVD Mursko Središće postavlja se sa sjeverne strane objekta, započinje gašenje i sprječavanje širenja požara na krovište pomoću vitla za brzu navalu. Dolaskom navalnog vozila JVP Čakovec, zapovjednik dobrovoljnog društva i voditelj smjene razmjenjuju informacije i dogovaraju daljnje postupke. Odlučuju da se vrši dobava vode od navalnog vozila JVP-a na navalno vozilo DVD-a Mursko Središće, te da JVP pomoću vitla za brzu navalu hladi i štiti garažu koja se nalazi u sklopu objekta.

Svi sudionici vježbe bili su opremljeni odgovarajućom opremom, te radnje i postupke obavljali odgovorno.

 

Odgovorne osobe bile su Juraj Zadravec i Marjan Jurović, zapovjednik je bio Kraljić Petar sa voditeljem smjene JVP Čakovec. Elaborat vježbe izradio je Petar Kraljić zapovjednik DVD-a Mursko Središće. Vježbi je prisustvovao i zamjenik zapovjednika JVP Čakovec Robert Meglić.

 

(rt, foto Marina Zelić)

-preuzeto sa: http://muralist.hr/?s=murs+ekom