Cjenik odvoza MKO i BKO za grad Mursko Središće

i općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec

 (primjenjuje se od 01.07.2019.)

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude 60 – 240 l

odvoz svakih četrnaest dana ( dvotjedno)

Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne javne usluge
puna cijena 3 i više čl. 120 l 58,30 66,78 75,25 49,83
dvočlano domaćinstvo 80l 38,87 44,52 50,17 33,22
samačka i soc. dom. 60 l 29,15 33,39 37,63 24,92
povremeni korisnik 60 l - - - 24,92
posuda 240 l 77,86 94,81 117,76 60,90
Tablica 1

Za dodatne količine miješanog komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 8,00 kn.
PDV – je uključen u cijenu

MKO – odvoz miješanog komunalnog otpada u crnom ili zelenom spremniku

Cijena odvoza MKO za domaćinstva – posude od 60 – 240 l i BKO 80 l

odvoz svakih 14 dana ( dvo tjedno)

Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne javne usluge sa PDV
puna cijena tri i više čl.120 l 71,65 80,12 88,60 63,18
dvočlano domaćinstvo 80 l 47,66 53,31 58,96 42,01
samačka i soc. dom. 60 l 35,74 39,98 44,21 31,50
povremeni korisnik 60 l - - - 31,50
posuda 240 l 91,25 108,20 125,15 74,30
Tablica 2

Za dodatne količine biorazgradivog komunalnog otpada koristite isključivo naše prozirne vreće sa logotipom po cijeni od 4,50 kn.
PDV – je uključen u cijenu

MKO – odvoz mješanog komunalnog otpada u crnom ili zelenom spremniku

BKO – odvoz biorazgradivog otpada u smeđom ili prozirnom spremniku

Cjenik odvoza MKO za pravne osobe spremnici 120 – 240 l

odvoz svakih 14 dana ( dvotjedno)

Ugovoreni spremnik 1 1 odvoz 2 odvoza 3 odvoza cijena obavezne minimalne javne usluge
120 l 85,50 93,00 100,50 78,00
240 l 140,00 155,00 170,00 125,00
Tablica 3

PDV nije uključen u cijenu

Cjenik odvoza MKO za pravne osobe posude

1.100 – 7,000 l po pražnjenju

Ugovoreni spremnik 1 pravne osobe JLS groblja
1.100 300,00 -
5.000 1.000,00 800,00
7.000 1.250,00 900,00
Tablica 4

PDV nije uključen u cijenu


Izmjena cjenika ugovornih kazni na području grada Mursko Središće,

općine Selnica, općine Sveti Martin na Muri, i općine Vratišinec

 (primjenjuje se od 01.02.2019.)

Ugovorna kazna za fizičke i pravne osobe

Ugovorna kazna naplaćuje se ukoliko korisnik ne postupa sukladno Odluci i Općim uvjetima usluge u iznosu za:

  1. za ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za svakih započetih 100 litara (od 60 lit do 7000 lit) 25,00

 

  1. za odlaganje otpada u krive spremnike
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za odlaganje otpada u krive spremnike (od 60 lit do 7000 lit) 100,00

 

  1. za uništenje spremnika davatelja usluga
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za uništenje spremnika davatelja usluga od 60 lit do 240 lit 250,00

 

  1. za nereguliranje javne usluge sakupljanja otpada
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za nereguliranje javne usluge sakupljanja otpada 500,00

 

  1. za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme 100,00

 

  1. ne kompostira a izjavio da će kod kuće kompostirati
Šifra Opis ugovorene kazne Cijena
  za ne kompostiranje a izjavio da će kod kuće kompostirati 250,00

Na cijene se još dodatno obračunava PDV od 25% .

U M. Središću, 01.07.2019.

                                                                                                                             MURS-EKOM d.o.o.

     Direktor

                                                                                                                         Juraj Zadravec ing.